Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht

DE KINDER- EN JONGERENRECHTSWINKEL UTRECHT BIEDT GRATIS RECHTSHULP

Jonger dan 12 jaar

Lees Meer

12 tot 18 jaar

Lees Meer

18 tot 23 jaar

Lees Meer

Wie zijn wij

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht zet zich al 14 jaar in voor de rechtspositie van kinderen en jongeren.

De Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel (KJRW) is opgericht in 2009. Wij worden draaiende gehouden door de inzet van zes bestuursleden en circa 36 vrijwilligers. Onze enthousiaste vrijwilligers zijn studenten of net-afgestudeerden van de studies rechtsgeleerdheid, pedagogische wetenschappen en interdisciplinaire sociale wetenschappen. Elke vrijwilliger heeft affiniteit met het Jeugdrecht en/of het Personen- en Familierecht. Binnen de KJRW zijn onze vrijwilligers werkzaam in een commissie. Wij hebben de volgende vijf commissies: spreekuur, voorlichting, activiteiten, fondsenwerving en PR. Onze vrijwilligers zijn tenminste één studiejaar werkzaam bij de KJRW om zich in te zetten voor kinderen en jongeren.

De KJRW heeft geen winstoogmerk. Dit houdt in dat wij zijn aangewezen op donaties en giften van particulieren, onderwijsinstellingen, de gemeente en maatschappelijke organisaties. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u bereid bent om een donatie te doen of ons financieel te ondersteunen. Hiermee kunnen wij onze stichting draaiende houden en nog meer kinderen en jongeren helpen met juridische problemen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje: ‘sponsoren en doneren.’

Onze vrienden

Dit zijn de vrienden van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht.
Met al onze vrienden werken wij met veel plezier samen!

Neem contact op

Stuur ons een bericht

    Ik geef toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.