Blog

Bureau Halt

Wat is Halt?
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen na het plegen van een strafbaar feit een Halt-straf opgelegd krijgen. Deze straf zorgt ervoor dat jongeren hun verantwoordelijkheid leren te nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. Meestal is er sprake van een lichte overtreding, die de rechter in een vroeg stadium wil aanpakken om herhaling ervan te voorkomen. Voor de jongere zelf is deze manier van afhandeling ook belangrijk: hij of zij voorkomt hiermee een justitiële aantekening. Dit betekent dat je, wanneer een Halt-straf wordt opgelegd, geen strafblad krijgt.

Hoe kom je in aanraking met Bureau Halt
Je kan op meerdere manieren bij Bureau Halt terecht komen. Zo kan de politie bij een overtreding een zogenaamde ‘Halt-mini’ uitreiken, waardoor de jongere binnen 7 dagen wordt aangemeld bij Halt. Het delict moet aan een aantal bepaalde voorwaarden voldoen (Halt-waardig karakter hebben), wil de politie naar Bureau Halt doorverwijzen. De jongere wordt verdacht van een delict, heeft het gepleegde feit bekend en hij of zij voldoet aan de recidiveregeling. Het laatste houdt in dat jongeren maximaal drie keer naar Halt gaan, en niet meerdere keren voor hetzelfde misdrijf. Wordt er niet aan deze criteria voldaan? Dan mag alleen verwezen worden naar Halt als er toestemming is van de officier van justitie. Ook een buitengewoon opsporingsambtenaar (een BOA), zoals de leerplichtambtenaar, kan jongeren aanhouden en verwijzen naar de politie. De politie zorgt er dan voor dat zij bij Halt terecht komen.

Leerplichtambtenaar
Jongeren die geen zin hebben om naar school te gaan en dan gaan spijbelen kunnen in aanmerking komen voor een Halt-straf. Bij de eerste keren zal de school zelf in actie komen, waarbij ze maatregelen treffen om herhaling tegen te gaan. Wanneer dit geen effect heeft en de leerling meerdere keren heeft gespijbeld, dan meldt de school het verzuim bij een leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit gebeurt als een leerling zonder geldige reden meer dan 8 lesuren spijbelt of meer dan 11 keer te laat komt. De leerplichtambtenaar kan dan de leerling naar Halt verwijzen. De ouders van de jongere worden op de hoogte gebracht en moeten instemmen met de eventuele Halt-straf. Maak je het echt te bont en spijbel je meer dan 60 uur? Dan schakelt de leerplichtambtenaar het Openbaar Ministerie (OM) in. Deze instantie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet.

Gevolgen van een Halt-straf
Normaal gesproken krijgt de jongere geen strafblad. Wanneer de jongere de Halt-straf weigert of niet volledig afrondt, dan wordt zijn zaak doorgestuurd naar de officier van justitie. In dat geval zal er wel een aantekening komen in zijn of haar justitiële documentatie (oftewel strafblad). De straf wordt altijd opgenomen in de politieregisters, die voor vijf jaar worden bewaard. Als de jongere netjes zijn straf heeft uitgevoerd, hoeft een Halt-straf niet in de weg te staan voor een opleiding of baan. Bij sommige specifieke opleidingen en banen, zoals de politie, wordt de straf wel meegewogen bij de inschrijving of sollicitatie. Er wordt dan een afweging gemaakt op basis van onder andere de ernst van het gepleegde feit.