Blog

Het verhoor van minderjarige verdachten

Voor strafrechtelijk onderzoek bij minderjarige gelden speciale regels omdat zij bijzonder kwetsbaar zijn. Bij een verhoor gaat het om een ondervraging over een misdrijf met als doel de waarheid te vinden en bewijsmateriaal te verzamelen. Het verhoor wordt opgenomen in een proces verbaal. Er wordt ingegaan op fundamentele kwesties wat betreft de rechtspositie van de minderjarige verdachte tijdens verhoor.

Pressieverbod en cautieplicht

Om verdachte te kunnen zijn in een strafproces moet er sprake zijn van een strafbaar feit en een redelijk vermoeden van schuld. Er zijn twee belangrijke rechten van de minderjarige verdachte met betrekking tot verhoor: 

  • Pressieverbod: dit betekent dat de politieagent die het verhoor uitvoert niet mag aansturen op het afgeven van een verklaring. Bij overtreding van het pressieverbod geldt dat de verklaring van de minderjarige verdachte die op deze manier is verkregen, niet als bewijs mag worden gebruikt.
  • Cautieplicht: de plicht van de verhorende instantie om de minderjarige verdachte erop te wijzen dat hij niet verplicht is om te antwoorden (zwijgrecht). Als verdachte heb je dus het recht om te zwijgen en het is dan ook vereist dat de minderjarige verachte uitdrukkelijk op dit recht moeten worden gewezen.

Recht op aanwezig van advocaat en vertrouwenspersoon

Elk verhoor begint met het benoemen van de feiten waarover de minderjarige verdachte zal worden verhoord. Tegenwoordig kunnen jongeren zich voor en tijdens het verhoor laten bijstaan door een advocaat, vertrouwenspersoon of beiden. De politie moet de minderjarige verdachte vooraf aan het verhoor vertellen dat hij/zij recht heeft op bijstand van een advocaat en/of een andere vertrouwenspersoon voor en tijdens het verhoor. Een vertrouwenspersoon kan een ouder, wettelijk vertegenwoordiger of andere vertrouwenspersoon van de minderjarige verdachte zijn. Daarnaast kan de minderjarige verdachte vragen of alle vragen en antwoorden worden genoteerd in zijn of haar eigen woorden, vragen of een bepaalde opsporingshandeling kan worden verricht en kan de minderjarige verdachte zelf documenten toevoegen aan het verhoor. 

Einde van een verhoor

Aan het einde van het verhoor heeft de minderjarige verdachte het recht om het verhoor na te lezen en te verbeteren en kosteloos een kopie te ontvangen. De kopie van het verhoor moet onmiddellijk worden overhandigd of binnen een maand na het verhoor naar de verdachte worden verstuurd.