Blog

Kinderrechtenverdrag

Kinderen zijn voor een groot deel afhankelijk van hun ouders of verzorgers. Dit maakt kinderen kwetsbaarder dan volwassenen. Het is daarom belangrijk dat de rechten van kinderen goed worden beschermd. Iedereen heeft natuurlijk rechten, maar kinderen worden nog eens extra beschermd. Dit gebeurt in een speciaal document: het Kinderrechtenverdrag (officieel het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind). 

In het Kinderrechtenverdrag staan dus verschillende rechten. Dit zijn bepaalde eisen voor de overheid: die rechten moeten kinderen minimaal hebben. Het is niet erg als je méér bescherming of rechten biedt aan kinderen, als je maar ten minste hebt wat er in het verdrag staat! Welke rechten staan er nu eigenlijk in dat verdrag? Je kan bijvoorbeeld denken aan het recht op onderwijs. Zo moeten kinderen in ieder geval gratis naar de basisschool kunnen gaan. Daarnaast moeten kinderen zoveel mogelijk naar de middelbare school kunnen, en eventueel nog onderwijs wat daarna komt. Andere voorbeelden van rechten in het Kinderrechtenverdrag zijn de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, en het recht op privacy. In het verdrag staat ook dat de overheid moet zorgen dat kinderen zoveel mogelijk beschermd worden tegen geweld, mishandeling en verwaarlozing. Dat lukt natuurlijk helaas niet altijd. Het is dan belangrijk dat de overheid die kinderen helpt. 

Nederland is, samen met bijna alle andere landen in de wereld, aangesloten bij het Kinderrechtenverdrag. Dat hebben ze gedaan door in 1995 het verdrag te ratificeren: dat betekent dat ze verplicht zijn om zich te houden aan het verdrag. Het enige land dat zich niet helemaal heeft aangesloten, is Amerika (de Verenigde Staten). De Verenigde Staten hebben het verdrag wel ondertekend, maar niet geratificeerd.  Dat betekent dat ze het opzich eens zijn met het verdrag, maar dat ze dus niet verplicht zijn om zich eraan te houden. Dat hebben ze bewust gedaan. De VS vindt het heel belangrijk om zelf dingen te mogen bepalen. Het Kinderrechtenverdrag verbiedt bijvoorbeeld dat je onder de 18 jaar een levenslange gevangenisstraf kan krijgen. In de Verenigde Staten is dit wel mogelijk, en dat willen zij ook zo behouden. 

Het Kinderrechtenverdrag geldt voor elk kind op de wereld. Ondanks dat de Verenigde Staten niet helemaal is aangesloten, gelden toch ook daar de meeste rechten wel. Eens in de zoveel tijd wordt gekeken of de landen die het verdrag echt hebben geratificeerd, zich wel houden aan het Kinderrechtenverdrag. Als een land bijvoorbeeld toch kinderarbeid toestaat, wat is verboden in het verdrag, wordt dat land op de vingers getikt. Er worden geen echte straffen gegeven: een land zal dus geen boete krijgen. Toch houden de meeste landen zich wel echt aan het Kinderrechtenverdrag. Als ze dat niet doen, is dat natuurlijk niet goed voor hun reputatie. Bovendien kan er vanuit andere landen druk komen om je echt te houden aan de kinderrechten. 

In Nederland gaat het natuurlijk over het algemeen goed met kinderen. Toch is ook in Nederland dit verdrag belangrijk, want helaas gaat lang niet alles zoals het hoort. Veel kinderen zijn bijvoorbeeld slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing. Ook groeien er nog veel kinderen op in armoede: zelfs één op de negen kinderen! Daarnaast moeten ook de rechten van vluchtelingenkinderen beschermd worden. Zij kunnen niet altijd naar school, of verhuizen veel waardoor ze weinig vriendjes kunnen maken. Daarom blijft ook voor Nederland het Kinderrechtenverdrag een belangrijk document.  

Kijk voor meer informatie op https://www.unicef.nl/over-unicef/meer-over-kinderrechten of http://www.defenceforchildren.nl/kinderrechten/