Blog

Leerplicht

Wat is de leerplicht? 

In Nederland geldt een leerplicht. Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen.Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in, dat betekent dat je dan verplicht naar school moet. Vanaf 4 jaar mag ervoor worden gekozen om naar school te gaan en onderwijs te volgen. Een leerplichtambtenaar uit de gemeente controleert of men zich houdt aan de leerplichtwet. 

Leerplichtig

Je hebt leerplicht tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Na je 16de kan het zijn dat je nog steeds verplicht onderwijs moet volgen. Wanneer je op je 16de nog geen diploma voor vwo, havo of een mbo-niveau 2 hebt ontvangen, heb je een kwalificatieplicht. Dit betekent dat je dan naar school moet tot je één van de bovenstaande diploma’s (startkwalificaties) behaald hebt. De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs vormen volgen op het voortgezet speciaal onderwijs.  Deze kwalificatieplicht bestaat om schooluitval tegen te gaan. De kwalificatieplicht vervalt op je 18de jaar. Vanaf 18 jaar hoef je niet meer naar school als je dat niet meer wilt, op je 18de ben je namelijk volwassen. 

 

Vrijstellingen leerplicht 

Er zijn een aantal gevallen waarin je een vrijstelling kan krijgen van je leerplicht. Een vrijstelling kan gelden voor 1 jaar en moet jaarlijks voor 1 juli worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Je hoeft niet naar school bij psychische of lichamelijke klachten. Daarbij is een verklaring van een arts of een deskundige nodig. Een andere vrijstelling kan worden gegeven wanneer het geloof van de school verschilt met het geloof van een gezin. Er moet bij de gemeente dan een special formulier worden ingevuld. Daarnaast kan het zijn dat je als kind in het buitenland naar school gaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bij de grens woont en in België naar school gaat. Voor deze vrijstelling moet er kunnen worden bewezen dat je op een buitenlandse school naar school gaat. Ook kunnen kinderen een vrijstelling krijgen als ze niet op 1 plek wonen, dan kan een deel van het jaar een vrijstelling worden verkregen van de leerplicht. Kinderen groeien bijvoorbeeld op de kermis of bij het circus op. Je hoeft tijdelijk ook niet naar school bij; ziekte, schorsing, een huwelijk, een begrafenis of het geloof. Dit is geoorloofd schoolverzuim en toegestaan wanneer de school ervan af weet en toestemming is gegeven. 

Mijn ouders nemen mij mee op vakantie buiten de schoolvakanties, mag dat? 

Normaal gesproken mogen kinderen niet buiten schoolvakanties op vakantie. Als het door het werk van je ouders niet anders kan, dan mag het wel. Er moet wel toestemming zijn gegeven. Toestemming moet 8 weken van tevoren worden aangevraagd. De directeur van de school mag je dan vrijgeven voor maximaal tien dagen en dit mag hij 1 maal per jaar doen. 

Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht