Blog

Messenverbod

Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Eenmaal een mes op zak, wordt dit sneller gebruikt met alle ingrijpende gevolgen van dien. Daarom worden de regels over wapens verduidelijkt, zodat sneller kan worden opgetreden als iemand over straat gaat met een huishoudelijk mes of ander voorwerp dat als een steekwapen kan worden gebruikt. Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te verbieden. Gemeenten, middelbare scholen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen met bijvoorbeeld preventief fouilleren, kluisjescontroles op scholen en een gezamenlijke wapeninzamelactie.

Je kan op basis van verschillende wetsartikelen vervolgd worden voor een gepleegd feit, zoals bijvoorbeeld een steekincident. Het wapenbezit heeft een eigen specifieke wet. De Wet Wapens en Munitie gaat hierover. Deze wet bevat onder andere bepalingen met een verbod op alle voorwerpen die, gelet op de aard en omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of dit dreigen te doen. Daar vallen ook schroevendraaiers en keukenmessen onder. Als jij een zakmes bij je draagt, betekent dit niet dat je gelijk strafbaar bent. Er wordt namelijk ook naar de omstandigheden gekeken waarbij het mes wordt aangetroffen. Bijvoorbeeld bij uitgaansgelegenheden of voetbalwedstrijden is dit verboden. Je kan wel in sommige situaties een wapenvergunning aanvragen, maar sommige soort messen zoals stiletto’s en vlindermessen zijn zo gevaarlijk dat ze altijd verboden zijn. 

Sinds de toename van het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, neemt ook de roep toe om ouders meer aan te spreken op het strafbare gedrag van hun kind. Daarom is in het actieplan Wapens en Jongeren (2020) een verkenning aangekondigd naar de mogelijkheden om ouders te verplichten tot medewerking aan het voorkomen van strafbaar gedrag van hun kind. Hiervan is op dit moment nog geen sprake. Ook nemen de winkels zelf maatregelen. Zo zijn HEMA en Xenos zijn nu ook van plan zo snel mogelijk te stoppen met de verkoop van messen aan kinderen van jonger dan 16 jaar. Ze volgen hierin het beleid van Action, dat al langer geen messen meer verkoopt aan kinderen. Ook worden er campagnes georganiseerd waar jongeren (anoniem en straffeloos) steekwapens kunnen inleveren.Het is aan het volgende kabinet om een knoop door te hakken over de precieze invulling van een grotere verantwoordelijkheid ouders voor het (voorkomen van) delicten van hun kind. In de tussentijd hebben diverse gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bepalingen opgenomen over wapens en messen om op gemeentelijk niveau het aantal steekincidenten terug te dringen. 

1 Comment

  • Atop SurgeGraph Review juli 27, 2023 - 12:29pm

    Excellent article. I will be facing many of these issues as well..

    Beantwoorden


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *