Blog

Ondertoezichtstelling

Wat is ondertoezichtstelling (OTS)?


Een ondertoezichtstelling houdt in dat de ouders bij het opvoeden niet meer alles helemaal zelf mogen beslissen, maar er kijkt dan iemand mee. Deze persoon wordt ook wel de gezinsvoogd genoemd. Een gezinsvoogd komt verplicht helpen bij de opvoeding van het kind. Een ondertoezichtstelling heeft als doel om de ouders te helpen bij de opvoeding en is altijd tijdelijk (maximaal 2 jaar). De ouders krijgen het gezag weer terug nadat de ondertoezichtstelling voorbij is. 

Wie kan een ondertoezichtstelling opleggen?

Een ondertoezichtstelling kan worden opgelegd door de kinderrechter. De kinderrechter kan dit doen, als hij vindt dat de veiligheid en ontwikkeling van een kind wordt bedreigd. Wanneer jij als kind ouder dan 12 jaar bent is de rechter verplicht om, voordat hij een ondertoezichtstelling oplegt, jouw mening hierover vragen. Zodra een rechter een ondertoezichtstelling heeft opgelegd, zijn jouw ouders en jijzelf als kind verplicht om deze hulp te accepteren.

Wat doet een gezinsvoogd?

In het geval een kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, krijgt jouw gezin een gezinsvoogd aangewezen door jeugdbeschermingsorganisatie. Een gezinsvoogd wordt ook wel een jeugdbeschermer genoemd. Een gezinsvoogd is iemand die adviezen geeft over de opvoeding en daarbij afspraken maakt met je ouders. De hulp en ondersteuning die een gezinsvoogd biedt, moeten jouw ouders accepteren. Je ouders houden wel zelf het gezag over jou, de gezinsvoogd gaat hen daarbij alleen verplicht begeleiden en over belangrijke dingen beslissen je ouders en de gezinsvoogd gezamenlijk. 

Uithuisplaatsing

Wanneer je als kind onder toezicht wordt gesteld blijf je meestal thuis wonen. Maar in sommige gevallen is het beter als je tijdelijk ergens anders gaat wonen. Het doel van uithuisplaatsing is om ervoor te zorgen dat de thuissituatie weer op orde wordt gebracht, zodat jij als kind weer naar huis kan. 

Voor een uithuisplaatsing is wel een machtiging nodig van de kinderrechter. De kinderrechter geeft jeugdbeschermingsorganisatie dan toestemming dat jij voor een bepaalde periode in een ander gezin of tehuis/instelling woont. Vaak mag je als kind dan gewoon contact houden met je ouders, tenzij de gezinsvoogd vindt dat het beter is om even geen contact te hebben. 

Een uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar, maar de gezinsvoogd kan de kinderrechter ook vragen om uithuisplaatsing te verlengen als hij dat nodig vindt. 


Wat betekent een ondertoezichtstelling voor jou als kind?

Als kind kom je onder toezicht te staan van een gezinsvoogd. Je ouders krijgen hulp en begeleiding bij het opvoeden van jou. Het is dus eigenlijk iemand die je ouders een duwtje in de goede richting geeft qua opvoeding. Zoals hierboven is benoemd blijven je ouders gewoon het gezag over jou hebben, bepalen zij wat je wel en niet mag (in de meeste gevallen) en is de gezinsvoogd er om hen daarbij te helpen. De gezinsvoogd kan dus ook in geval van belangrijke dingen, zoals het kiezen van een school, samen met je ouders beslissen. 

Wanneer stopt een ondertoezichtstelling?

Een ondertoezichtstelling duurt maximaal 1 jaar, maar deze duur kan telkens verlengd worden met 1 jaar. Een gezinsvoogd heeft verschillende opties met betrekking tot de periode van de ondertoezichtstelling. Ten eerste kan een gezinsvoogd kan aangeven dat hij vindt dat de ondertoezichtstelling verlengd moet worden. Ten tweede kan hij aangeven dat het weer beter gaat met je ouders en jijzelf als kind en dat je ouders zonder verplichte hulp weer verder kunnen. Ten slotte stopt een ondertoezichtstelling als jij 18 jaar wordt.

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *