Blog

Jeugd- en volwassenenstrafrecht

Jeugd- en volwassenenstrafrecht

Stel dat je 16 jaar bent en je wordt verdacht van mishandeling van een klasgenoot waar je ruzie mee had. Word je dan even streng gestraft als een volwassene hetzelfde zou hebben gedaan? Vanaf welke leeftijd kan je gestraft worden als volwassene en welke voorwaarden horen hierbij? 

Vaak houdt de rechter rekening met je leeftijd. Hiervoor bestaat het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht is van toepassing op kinderen tussen 12 en 18 jaar oud. Een kind dat jonger is dan 12 jaar kan niet strafrechtelijk worden vervolgd. 

Jeugdstrafrecht

Bij het jeugdstrafrecht kan de kinderrechter andere straffen en maatregelen opleggen dan bij volwassenen. Het doel voor de kinderen is om ervoor te zorgen dat je geen strafbare feiten meer begaat en dat je gemakkelijk weer verder kunt met je leven. Je hebt bijvoorbeeld niet te veel school gemist en je hoeft niet snel naar de gevangenis, zodat je bij je ouders kan blijven. 

Toepassing

De rechter kan bij de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar zelf kiezen om te straffen volgens het jeugdstrafrecht of het volwassenstrafrecht. Om dit te bepalen probeert de rechter aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van verdachten. Een 17-jarige kan al een volwassen besef hebben in zijn gedrag, terwijl een 20-jarige denkt zoals een 16-jarige. Daarnaast wordt er vaker voor volwassenenstrafrecht gekozen als een misdrijf te ernstig wordt gevonden voor het opleggen van een jeugdstraf. 

Mogelijke straffen

In het jeugdstrafrecht bestaan er drie hoofdstraffen: geldboete, taakstraf en jeugddetentie (gevangenisstraf). De maximumstraffen bij een gevangenisstraf liggen bij minderjarigen lager dan bij volwassenen. Naast de hoofdstraffen is ook het volgende mogelijk. Bij lichte overtredingen, zoals graffiti of misbruik maken van alarmnummers, bestaat er Bureau Halt. Jongeren gaan samen met hun ouders naar Halt en hebben een aantal gesprekken over hun gedrag. Daarna moet je zelf de schade betalen, je excuses aanbieden aan het slachtoffer, een leeropdracht maken en soms een paar uur een werkopdracht uitvoeren. Dankzij de Halt-straf komt de overtreding niet op een strafblad. 

De jeugdstrafrecht zitting

Wanneer een minderjarige of jongvolwassene terecht staat voor de strafrechter, dan gelden er andere regels voor de zitting. De zitting zal in principe niet openbaar zijn. Ook is zowel de verdachte jongere verplicht om te verschijnen. Hetzelfde geldt voor de beide ouders.

Op de zitting gaat het niet alleen om wat er gebeurd is. Er zal ook veel aandacht zijn voor de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. De kinderrechter zal proberen na te gaan wat je nodig hebt om nieuwe strafbare feiten te voorkomen. Het belang van kind staat centraal. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat in het jeugdstrafrecht.

Kijk voor meer informatie over Bureau Halt naar ons stukje op ons blog: https://utrecht.kjrw.eu/2020/05/11/bureau-halt/

Kijk voor meer informatie over jeugdrecht naar de volgende linkjes:

https://www.rechtspraak.nl/Themas/berechting-van-jonge-verdachten
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/straffen-maatregelen-en-instrumenten

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *