Blog

Deelgezag

Het komt steeds vaker voor dat andere personen dan je vader en moeder betrokken zijn bij jouw opvoeding. Denk bijvoorbeeld aan stiefouders. Deze ‘andere personen’ hebben op dit moment geen beslisrechten. Zij mogen bijvoorbeeld niet bepalen hoe laat je naar bed gaat of wat je mag eten. Dit kan voor problemen zorgen. Je stiefouder zorgt voor jou, maar heeft geen officieel recht om beslissingen over jou te nemen. Maar er zijn nieuwe plannen om dit te veranderen! Het wetsvoorstel Wet deelgezag wil ervoor zorgen dat deze ‘andere personen’ rechten krijgen ten aanzien van kinderen.

Wat betekent gezag en deelgezag?

Deelgezag is een aanvulling op het huidige gezagsrecht. Gezag betekent dat iemand, meestal je ouders, het recht en de verantwoordelijkheid hebben om voor je te zorgen en beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld over naar welke school je gaat of over medische behandelingen en vrijetijdsbesteding. Andere mensen om je heen hebben deze beslissingsbevoegdheid niet.

Met deelgezag zouden die andere mensen, die belangrijk voor jou zijn, een beetje meer zeggenschap kunnen krijgen. Zij worden dan ‘deelgezagdragers’ genoemd. De bevoegdheid van de deelgezagdragers is echter niet zo groot als de bevoegdheid van je ouders. Ze mogen beslissen over kleine dingen, zoals je bedtijd en sportactiviteiten. Grotere zaken, zoals instemmen met een medische behandeling, vallen niet onder de bevoegdheid van de deelgezagdrager.

Hoe ontstaat deelgezag?

Deelgezag kan op twee manieren ontstaan, namelijk net voor of na je geboorte en op een later moment.

Ten eerste kan deelgezag ontstaan als je net geboren bent. Je ouders of voogd moeten met de deelgezagdrager een verzoek indienen bij de rechtbank. Als het deelgezag wordt goedgekeurd, wordt dit opgeschreven in een speciaal register.  

Ten tweede kan deelgezag op een later moment ontstaan. Als je ouder bent dan drie maanden kunnen je ouders of voogd met de deelgezagdrager samen naar de rechter gaan. De rechter zal beslissen of het deelgezag goed is voor jou. Ook moeten ze laten zien dat de belangrijke persoon al minstens één jaar goed voor je heeft gezorgd. Niet iedereen kan dus deelgezagdrager worden.

Wat zijn de gevolgen van het deelgezag?

Als het deelgezag wordt ingevoerd kan dit leiden tot verschillende gevolgen. Dit zijn zowel positieve- als negatieve gevolgen. Allereerst zorgt deelgezag ervoor dat het sociale vangnet rondom jou wordt vergroot. Dit kan fijn zijn, omdat er meer volwassenen zijn om voor je te zorgen en je te helpen. Deelgezag geeft daarnaast duidelijkheid over wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Maar sommige mensen maken zich zorgen over het deelgezag. Als meer mensen iets over jou te zeggen hebben, kunnen ze het soms niet eens zijn en ruzie krijgen. Dit kan leiden tot meer rechtszaken. Daarnaast zit niet ieder kind te wachten op het deelgezag. Soms kunnen kinderen bijvoorbeeld niet goed overweg met een stiefouder. Het is in zo’n situatie moeilijk voor een kind als de stiefouder het recht krijgt om beslissingen over hem te nemen.

Conclusie

Het voorstel voor de Wet deelgezag wil ervoor zorgen dat belangrijke mensen in jouw leven, zoals stiefouders, zeggenschap krijgen over bepaalde dingen. Dit is niet zo groot als het recht van je ouders. Het is belangrijk dat de deelgezagdrager een goede band heeft met het jou. Niet iedereen kan daarom zomaar deelgezagdrager worden.

Het is belangrijk om goed na te denken over deze nieuwe wet. Deelgezag kan helpen, maar het kan ook ingewikkeld zijn. Het is vooral belangrijk dat het deelgezag alleen wordt ingezet als dit in het belang van het kind is.

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *