Blog

Geslachtswijziging in de geboorteakte

Hoe zou jij het vinden als je elke keer wanneer je je ID-kaart laat zien, moet uitleggen dat je geen jongen bent maar eigenlijk een meisje? Wanneer kinderen zich niet herkennen in het geslacht wat op hun ID-kaart staat maar zich anders voelen, kan dit voor hen problemen opleveren. Juist bij kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze zich vaak identificeren bijvoorbeeld bij het verkrijgen van diploma’s, toegang tot een discotheek of bij bijbaantjes. Volgens het huidige recht is het mogelijk om de geslachtsnaam te laten wijzigen wanneer iemand 16 jaar of ouder is en in het bezit van een deskundigenverklaring (artikelen 1:28-1:28c BW). Het kan ook lastig zijn als kinderen zich niet identificeren als jongen en niet als meisje, deze personen zijn non-binair. Op dit moment is er nog geen wettelijke regeling voor hen om op hun ID-kaart ‘non-binair’ te laten zetten. De rechtbank heeft dit derde geslacht al wel erkend. Dit betekent dat ieder persoon dat zich als non-binair identificeert naar de rechtbank dient te gaan om de geslachtsnaam te laten wijzigen.

Knelpunten

Met de wetswijziging in 2014 werd het leeftijdsvereiste van zestien jaar oud ingevoerd. Dit is een knelpunt aangezien uit artikel 89 van het Wetboek van Rechtsvordering blijkt dat een kind vanaf de leeftijd van 12 jaar oud het recht heeft om gehoord te worden. Bij medische beslissingen kan de minderjarige vanaf 12 jaar meebeslissen. Ook de ouder geeft vanaf 12 jaar toestemming. Een kind kan vanaf twaalf jaar beginnen met hormoonremmers zodat het kind niet het lichaam krijgt van een volwassen man of vrouw. Daarentegen heeft de minderjarige onder de 16 jaar niks te zeggen over de wijziging van het geslacht in de geboorteakte. Dit is heel lastig voor kinderen die geboren zijn in het verkeerde lichaam en kan leiden tot psychische problemen. Een ander knelpunt is de deskundigenverklaring die dient te worden gegeven. De deskundige dient te kijken of de minderjarige die het verzoek indient er goed over heeft nagedacht. Er wordt soms geen deskundigenverklaring gegeven als de persoon niet naar buiten toe de overtuiging toont om tot het andere geslacht te behoren maar enkel achter gesloten deuren. Dit is in strijd met het recht op zelfbeschikking (art. 8 EVRM).

Wetsvoorstel

In 2021 is het Wetsvoorstel Wijziging vermelding gelsacht in de geboorteakte ingediend. Deze punten zijn daarin voorgesteld:

  1. Kinderen die jonger dan zestien jaar zijn, kunnen hun geslacht wijzigen via een verzoek aan de rechtbank.
  2. Personen van zestien jaar en ouder hebben de mogelijkheid om een eerste of tweede wijziging te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  3.  De deskundigenverklaring wordt afgeschaft.
  4. Het wijzigingsverzoek van de geslachtsregistratie kan gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de transgenderpersoon.

Concluderend

Doormiddel van de punten die zijn voorgesteld in het Wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in de geboorteakte zouden kinderen en jongeren makkelijker hun geslacht kunnen wijzigen. Dit is in het belang van het kind en zijn stappen in de goede richting. Er dient echter nog verder gekeken te worden of er nog meer gedaan kan worden om de geslachtsnaamwijziging makkelijker te maken. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het recht van het kind om gehoord te worden (art. 12 IVRK), het recht op een identiteit (art. 8 IVRK) en de ontwikkelende vermogens van het kind (art. 5 IVRK).

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *