Blog

Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een juridisch document. Op het moment dat ouders van kinderen jonger dan 18 jaar uit elkaar gaan, zijn zij verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit is een document waarin afspraken worden gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen die de ouders samen hebben. Ouders kunnen hierin verschillende onderwerpen regelen, zoals vakantie, zorg, school en financiën. Zo kan er worden afgesproken hoe er over een schoolkeuze wordt beslist, wanneer het kind met welke ouder op vakantie kan, op welke manier en hoe vaak ouders informatie uitwisselen over het kind, maar ook ‘simpelere’ afspraken zoals bedtijden, scherm tijden en regels over straffen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Deze verplichting is ook vastgelegd in Burgerlijk Wetboek 1. Een rechtbank maakt de echtscheiding dan ook niet officieel zolang er geen ouderschapsplan aan de rechter is voorgelegd. Het is van belang dat het kind bij het opstellen van het ouderschapsplan betrokken wordt. Het is belangrijk dat er naar hen wordt geluisterd. Indien het opstellen van een ouderschapsplan gezamenlijk niet lukt, door bijvoorbeeld ruzies, dan kan een mediator of iemand van het buurtteam helpen. Het ouderschapsplan kan meerdere keren veranderd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als een van de ouders van het kind werkloos wordt of gaat verhuizen. Ook indien de kinderen ouder worden, kunnen de behoeften veranderen. Flexibiliteit van de ouders is dus belangrijk. Het doel van het ouderschapsplan is het waarborgen van de belangen van de kinderen en conflicten tussen ouders te voorkomen. Een ouderschapsplan draagt dan ook bij aan een goed co-ouderschap. Tot slot kan een ouderschapsplan gebruikt worden indien er wel sprake is van ruzies. Ouders kunnen dan terugvallen op dit document, maar het ook gebruiken bij een eventuele gerechtelijke procedure.

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *