Blog

Bureau Halt

Stel je voor: je hebt iets gestolen of je was aan het vechten met vriendjes op straat. Dan kan het zijn dat je in aanraking komt met de politie en dat deze je naar Bureau Halt stuurt. Maar wat is Bureau Halt eigenlijk? Bureau Halt is een plek waar je naartoe moet als je iets hebt gedaan wat niet mag volgens de wet. Het is niet zoals de politie, die je oppakt en naar de gevangenis stuurt. Bureau Halt heeft juist als doel om te leren van wat je hebt gedaan en om te begrijpen wat er verkeerd aan was. Bureau Halt bestaat voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar en Bureau Halt richt zich op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Bureau Halt vindt dat elke jongere een tweede kans verdient en wil jongeren een kans geven om te leren van fouten en te verbeteren.

Wanneer moet je naar Bureau Halt?

Je moet naar Bureau Halt als je iets hebt gedaan wat niet mag volgens de wet. Dit kunnen verschillende dingen zijn, zoals: stelen, vernieling, pesten, vechten, het in bezit hebben van alcohol en drugs en nog veel meer. Het is ook mogelijk dat je naar Bureau Halt moet als je ongewenst gedrag vertoont tijdens de voetbalwedstrijd en je hierdoor geschorst wordt. Zo is het voor de KNVB mogelijk om je naar Bureau Halt te sturen om de training Sport en Gedrag te volgen. Als dit dan goed gaat, kan de training worden afgesloten en kan de schorsing worden omgezet in een voorwaardelijke straf en mag je weer voetballen.

Wat moet je doen bij Bureau Halt?

Als je naar Bureau Halt gestuurd wordt, dan krijg je een zogeheten “Halt Interventie”. Per jaar krijgen er ruim 10.000 jongeren een Halt-Interventie opgelegd. Deze Halt Interventie is buitenstrafrechtelijk en hier kunnen jongeren een kans krijgen om een fout goed te maken. Dit kan bestaan uit leeropdrachten en gesprekken met een Halt medewerker om vaardigheden te oefenen. Vaak moet iemand die naar Halt gaat zijn of haar excuses aanbieden aan het slachtoffer. Soms moet er ook schade vergoed worden, of moet er een werkopdracht uitgevoerd worden. Het kan ook zijn dat er een taakstraf uitgedeeld wordt, zoals afval opruimen of meehelpen in de buurt. De ouders van het kind moeten ook mee naar Bureau Halt, zijn bij gesprekken tussen de Halt medewerker en het kind en helpen het kind met excuses aanbieden.

Als deze “Halt Interventie” goed is afrond, krijg je geen strafblad. Als dit niet goed gaat en jij je niet aan de afspraken houdt, dan kan het zijn dat je alsnog veroordeeld kan worden voor het strafbare feit en dat je alsnog een strafblad krijgt.

Conclusie

Bureau Halt is er niet om te straffen, maar om te helpen begrijpen waarom bepaalde dingen niet door de beugel kunnen. Ze willen voorkomen dat jongeren steeds weer in dezelfde problemen terechtkomen. Mocht je ooit in contact komen met Bureau Halt, pak dan de tweede kans en leer ervan!

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *