Blog

Het IVRK

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is een belangrijk mensenrecht verdrag wat in 1989 werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het IVRK wordt beschouwd als het belangrijkste verdrag op gebied van kinderrechten en bevat alle fundamentele rechten van kinderen tot 18 jaar. Denk hierbij aan het recht op gelijke behandeling voor alle kinderen (artikel 2 IVRK), het recht op leven (artikel 6 IVRK) en het recht op participatie (artikel 12 IVRK). Dit zijn ook direct de kernartikelen die ten grondslag liggen aan het gehele IVRK.

Het kernpunt van het verdrag is de gedachte dat kinderen bescherming en zorg nodig hebben van wege hun nog kwetsbare positie in de samenleving. Hierdoor wordt welzijn, gelijkheid en ontwikkeling van kinderen benadrukt in verschillende artikelen.

Het beginsel waar volgens het IVRK altijd vanuit gegaan moet worden indien het beslissingen over kinderen betreft is het belang van het kind. Ook bij rechtszaken waar kinderen bij betrokken zijn, zal het belang van het kind als eerste overweging dienen in de beslissing van de rechter. Dit blijkt uit artikel 3 van het IVRK.

Het IVRK legt de verantwoordelijkheid bij de staten wat betreft het naleven en waarborgen van de rechten en plichten van het kind. Door de verplichting die het IVRK oplegt aan staten, heeft het IVRK een grote impact gehad en in grote mate bijgedragen aan verbetering in de wetgeving en in de praktijk op het gebied van kinderrechten.

In Nederland heeft het IVRK nog geen rechtstreekse werking. Dit houdt in dat de bepalingen in het verdrag niet direct kunnen worden toegepast door de rechter. Wel kan het verdrag indirect getoetst worden. Dit betekent dat de rechter bij het interpreteren en toepassen van Nederlandse wetgeving rekening moet houden met bepalingen uit het IVRK en conform het IVRK moet beslissen.

Kortom, het IVRK is het belangrijkste instrument dat de rechten van kinderen beschermt en bevordert. Het verdrag benadrukt besluitvorming aan de hand van het belang van het kind en zijn welzijn en ontwikkeling en legt de verantwoordelijkheid bij de staten om de rechten van de kinderen te waarborgen. Ook de rechterlijke macht dient rekening te houden met hetgeen is vastgelegd in het IVRK.

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *