Blog

Kinderalimentatie

Als ouders uit elkaar gaan, zijn zij verplicht een financiële regeling af te spreken voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Dit heet kinderalimentatie. Het doel hiervan is dat er voor de kinderen zo weinig mogelijk verandert na de scheiding. Zij moeten zoveel mogelijk hun oude levensstijl kunnen behouden zoals die voor de scheiding was. Of er kinderalimentatie moet worden betaald hangt af van hoe de zorg voor de kinderen na de scheiding wordt verdeeld. Ook moet er gekeken worden naar het inkomen van beide ouders.

Ouders die uit elkaar gaan zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staan bijvoorbeeld richtlijnen over de betrokkenheid van de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan. Daarnaast beschrijft het hoe en hoe vaak ouders elkaar informeren over de ontwikkelingen van hun kind. Verder worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop ouders gezamenlijke beslissingen zullen nemen over belangrijke zaken, zoals de keuze van de school voor hun kind. Ook omvat het ouderschapsplan details over de zorgregeling en de regels omtrent kinderalimentatie.

De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van de inkomsten van het gezin vóór de scheiding en van de inkomsten van beide ouders ná de scheiding. Ook wordt er gekeken naar wat de kinderen precies nodig hebben. Ouders mogen de hoogte van de alimentatie zelf bepalen. Als dit niet zelfstandig lukt, kan de rechter helpen met het bepalen van de hoogte. Ook is het mogelijk voor de ouders om samen naar een mediator te stappen. Deze gaat dan overleggen met beide ouders om tot eerlijke afspraken te komen.

Aan het begin van elk jaar gaat de kinderalimentatie omhoog met een bepaald percentage. Dit heet indexering. Sinds 1 januari 2024 bijvoorbeeld moet de ene ouder het bedrag aan kinderalimentatie verhogen met 6,2% vergeleken met het bedrag in 2023. Dit percentage kan elk jaar verschillen; het hangt namelijk af van de gemiddelde stijging van de lonen in Nederland.

Kinderalimentatie aanvragen kan alleen bij de juridisch ouder van het kind. Dit is de ouder van het kind volgens de wet. De ene ouder betaalt aan de andere ouder in principe de kinderalimentatie tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Als het kind 18 wordt, betaalt de ouder de kinderalimentatie aan het kind zelf in plaats van aan de andere ouder. Dit geldt tot het kind 21 jaar is geworden. Mocht dit niet de wenselijke situatie zijn, kunnen er andere afspraken worden gemaakt. In bijzondere gevallen geldt er ook een plicht om kinderalimentatie te betalen als het kind ouder is dan 21 jaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als het kind gehandicapt is en niet zijn eigen kosten kan betalen. 

Als het kind al werkt en voldoende inkomen heeft om zijn eigen kosten te betalen, dan mag de ouder in overleg met het kind om de alimentatie te verlagen of te stoppen. Als het kind het hier niet mee eens is, dan moet de rechter hierover beslissen. Hiervoor is hulp van een advocaat nodig.

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *