Blog

De Jeugdbeschermingstafel

Wat gebeurt er tijdens de Jeugdbeschermingstafel?

Het kan zijn dat een jeugdige zich in een onveilige situatie bevindt. Een hulpverlener, een instelling of een medewerker van Veilig Thuis is dan bezorgd. Op dat moment kan er een Jeugdbeschermingstafel worden georganiseerd. Tijdens dit gesprek staat de veiligheid van het opgroeien van het kind centraal. Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt, samen met ouders (en kind), besproken op welke manier het kind en gezin het beste geholpen kunnen worden. Er worden vragen gesteld om een duidelijk beeld te krijgen over hoe het in het gezin gaat. Het is goed mogelijk dat er tijdens het gesprek oplossingen worden gevonden die nog niet eerder zijn gezien of besproken.

Tijdens dit gesprek is het belangrijk dat ouders en kind hun mening kunnen uiten. Ouder en kind kunnen bijvoorbeeld vertellen hoe hij of zij de situatie ervaren en welke hulp zij in de toekomst willen. Aan de Jeugdbeschermingstafel zullen op die manier samen met alle partijen afspraken worden gemaakt over de nodige hulp. Maar het kan ook zo zijn dat het niet lukt om afspraken te maken. Het is in dat geval mogelijk dat er een onderzoek wordt aangevraagd bij de Raad voor de Kinderbescherming. Op dat moment wordt er onderzocht of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om het kind veiligheid te bieden.

Belangrijk is dat het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel zich in het vrijwillig kader bevindt en geen grondslag in de wet heeft. Dit betekent dat ouders de keuze hebben aanwezig te zijn bij het gesprek en de vrijheid hebben om aan te geven als zij het ergens niet mee eens zijn. Ook dienen ouders toestemming te geven voor het delen van gegevens met derden. Veel ouders voelen echter niet dat zij zich in het vrijwillig kader bevinden en dat kan weerstand oproepen. Dat is heel vervelend, maar het blijft van belang om juist daarom goed na te denken over wat hierin verstandige keuzes zijn, met de eventuele consequenties daarvan in het achterhoofd.

Wie zitten er aan de Jeugdbeschermingstafel?

Tijdens een Jeugdbeschermingstafel zijn vaak de volgende personen aanwezig. Allereerst is het kind uitgenodigd wanneer hij of zij 12 jaar of ouder is. Dit betekent dat een kind van onder de 12 jaar niet tijdens dit gesprek aanwezig mag zijn en niet uitgenodigd wordt. Ook zijn beide of een van de ouders met gezag aanwezig. Naast ouder en kind is de jeugdhulpverlener aanwezig die de zorgen heeft geuit over de situatie. Meestal vindt de melding plaats via Veilig Thuis. Daarnaast zit er ook een raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming aan tafel en een hulpverlener die het gezin kan gaan helpen. Tot slot is er een voorzitter vanuit de gemeente aanwezig die het overleg leidt.

Vertrouwenspersoon

Tijdens de Jeugdbeschermingsmaatregel is het als ouder/kind vaak mogelijk om iemand mee te nemen tijdens het gesprek. Dit kan een familielid zijn, of een vriend. Belangrijk is, dat zij alleen mogen meeluisteren en niet mogen meepraten. Na het gesprek kan het eventueel fijn zijn om met iemand na te praten, die heeft meegeluisterd. Deze vertrouwenspersoon kan uiteraard alleen aanwezig zijn met toestemming van ouders/kind.

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *