Blog

Het jeugdstrafrecht: hoe werkt dat nou precies?

Je hebt vast wel eens gehoord van het woord strafrechtsysteem, maar wist je dat er binnen dat systeem aparte regels bestaan voor jongeren die in de problemen komen met de wet? Dit heet het jeugdstrafrecht en het is eigenlijk best interessant om te weten hoe dat precies werkt. Daarom leggen we hieronder in het kort uit wat het jeugdstrafrecht allemaal omvat.

Voor wie geldt het jeugdrecht allemaal?

Het jeugdstrafrecht is over het algemeen van toepassing op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat zij geen straf opgelegd kunnen krijgen. Tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar kunnen jongeren alleen worden gestraft via het jeugdstrafrecht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar ligt het iets ingewikkelder: zij kunnen zowel via het jeugdstrafrecht als het volwassenenstrafrecht gestraft worden, afhankelijk van hun mentale staat en persoonlijke omstandigheden. Als een 17-jarige bijvoorbeeld goed beseft wat de gevolgen van zijn daden zijn, kan hij als volwassene worden gestraft. Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar geldt dat ze onder speciale omstandigheden nog steeds onder het jeugdstrafrecht kunnen vallen, afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Dus, hoewel de harde wettelijke grens van 18 jaar geldt, kan het jeugdstrafrecht toch worden toegepast als de omstandigheden daarom vragen.

Wat maakt het jeugdstrafrecht anders dan het volwassenenstrafrecht?

Het jeugdstrafrecht draait in tegenstelling tot het normale strafrecht, niet hoofdzakelijk om vergelding en het straffen van jongeren die de wet hebben overtreden. In het jeugdrecht draait het meer om het beschermen en ondersteunen van de ontwikkeling van jongeren. In plaats van zwaar te straffen, probeert het jeugdstrafrecht jongeren juist te begeleiden. Dit komt doordat kinderen vaak minder goed in staat zijn om alle gevolgen van hun daden te overzien. De wetgever wil voorkomen dat het strafrecht te grote en langdurige impact heeft op jongeren. Dus in plaats van te straffen, is het doel van het jeugdstrafrecht om jongeren weer op het juiste pad te helpen. Dit wordt ook wel preventie genoemd.

Welke straffen kent het jeugdstrafrecht?

Het jeugdstrafrecht biedt diverse soorten straffen, vergelijkbaar met het volwassenenstrafrecht, zoals taakstraffen, boetes en jeugddetentie (gevangenisstraf). Jongeren krijgen eerder een taakstraf of boete opgelegd, maar detentie is ook mogelijk. Een taakstraf omvat begeleiding door de Raad voor de Kinderbescherming en kan bestaan uit werkstraffen, leerstraffen of een combinatie daarvan, met een maximum van 240 uur. Boetes kunnen worden opgelegd aan jongeren vanaf 12 jaar, vastgesteld door de rechter of officier van justitie. Jeugddetentie, de zwaarste straf, kan jongeren tussen 12 en 23 jaar treffen, met een maximumduur van 1 of 2 jaar, afhankelijk van de leeftijd. Naast deze straffen biedt het jeugdstrafrecht ook lichtere maatregelen zoals gedrag beïnvloedende trainingen, enkelbanden met gebiedsgeboden/-verboden, plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen voor behandeling en de Halt-straf voor lichte strafbare feiten, waarbij jongeren de kans krijgen hun fouten te herstellen en mogelijke straffen te vermijden.

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *