Blog

Naaktfoto’s

In een veranderende wereld waarin het contact tussen kinderen, jongeren en volwassenen steeds meer digitaal plaatsvindt, is de verspreiding van naaktfoto’s op het internet zeer toegenomen. Volgens meldpunt Helpwanted is het aantal meldingen van online afpersing door middel van naaktfoto’s of video’s het afgelopen jaar met 20% gestegen. Reden om in te grijpen naar mijn…

Uithuisplaatsing

Wat is een uithuisplaatsing (UHP)? Bij een uithuisplaatsing verblijf je als kind (tijdelijk) ergens anders dan in je eigen gezin. Je verblijft bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of een instelling. Een uithuisplaatsing kan vrijwillig, maar ook gedwongen plaatsvinden. Een uithuisplaatsing is zelf geen doel, het is een kinderbeschermingsmaatregel. Het doel is aan de ene kant om…

Vaccinatie van minderjarigen

Ongetwijfeld heb je wel eens de welbekende griep meegemaakt en was je een aantal dagen goed misselijk. Dan moest je waarschijnlijk even goed uitzieken door goed te slapen en misschien wat aspirines innemen.  Echter, bij hele ernstige ziektes bestaan er vaccinaties die voorkomen dat jij zo een ernstige ziekte (nog een keer) zult krijgen.  Maar…

De gesloten jeudgzorg

Er is de laatste tijd veel te horen over de gesloten jeugdhulp. Dit is een erg ingrijpende vorm van jeugdhulp waarbij een kind in een gesloten jeugdzorginstelling wordt geplaatst. Er zijn recentelijk verschillende documentaires verschenen waarin naar voren kwam dat het niet goed gaat met jongeren in de gesloten jeugdhulp. Veel jongeren lijden aan psychische…

Wat doet Jeugdzorg?

Jeugdzorg is er om te bewerkstelligen dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders hierbij. Kinderen en jongeren kunnen vrijwillig hulp krijgen of de kinderrechter kan daartoe besluiten. Om te voorkomen dat er verplichte hulp nodig is vanuit jeugdzorg, wordt er veel waarde gehecht aan preventie. Het stelsel van de Nederlandse…

Jeugd- en volwassenenstrafrecht

Jeugd- en volwassenenstrafrecht Stel dat je 16 jaar bent en je wordt verdacht van mishandeling van een klasgenoot waar je ruzie mee had. Word je dan even streng gestraft als een volwassene hetzelfde zou hebben gedaan? Vanaf welke leeftijd kan je gestraft worden als volwassene en welke voorwaarden horen hierbij?  Vaak houdt de rechter rekening…

Messenverbod

Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Eenmaal een mes op zak, wordt dit sneller gebruikt met alle ingrijpende gevolgen van dien. Daarom worden de regels over wapens verduidelijkt, zodat sneller kan worden opgetreden als iemand over straat gaat met een huishoudelijk mes of ander voorwerp dat…

Ondertoezichtstelling

Wat is ondertoezichtstelling (OTS)? Een ondertoezichtstelling houdt in dat de ouders bij het opvoeden niet meer alles helemaal zelf mogen beslissen, maar er kijkt dan iemand mee. Deze persoon wordt ook wel de gezinsvoogd genoemd. Een gezinsvoogd komt verplicht helpen bij de opvoeding van het kind. Een ondertoezichtstelling heeft als doel om de ouders te helpen…

Vakantiewerk

Het is weer bijna vakantie. Misschien denk je er wel over na om een bijbaantje te nemen en in de vakanties of weekenden te gaan werken. Maar wat mag je allemaal doen?  Zoals eerder in het blog besproken geldt er in Nederland een leerplicht. Kinderen in Nederland worden beschermd en zoveel mogelijk gestimuleert om naar school te gaan…

Gevluchte kinderen

Wat is een vluchteling?Een vluchteling is iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Bijvoorbeeld door: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging, geweld of oorlog. Sommige kinderen worden geboren in een vluchtelingenkamp. Hier leven ze in slechte omstandigheden en is veiligheid absoluut geen zekerheid. Ze moeten te snel volwassen…