Blog

De Jeugdbeschermingstafel

Wat gebeurt er tijdens de Jeugdbeschermingstafel? Het kan zijn dat een jeugdige zich in een onveilige situatie bevindt. Een hulpverlener, een instelling of een medewerker van Veilig Thuis is dan bezorgd. Op dat moment kan er een Jeugdbeschermingstafel worden georganiseerd. Tijdens dit gesprek staat de veiligheid van het opgroeien van het kind centraal. Aan de…

Kinderalimentatie

Als ouders uit elkaar gaan, zijn zij verplicht een financiële regeling af te spreken voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Dit heet kinderalimentatie. Het doel hiervan is dat er voor de kinderen zo weinig mogelijk verandert na de scheiding. Zij moeten zoveel mogelijk hun oude levensstijl kunnen behouden zoals die voor de…

Bureau Halt

Stel je voor: je hebt iets gestolen of je was aan het vechten met vriendjes op straat. Dan kan het zijn dat je in aanraking komt met de politie en dat deze je naar Bureau Halt stuurt. Maar wat is Bureau Halt eigenlijk? Bureau Halt is een plek waar je naartoe moet als je iets…

Het IVRK

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is een belangrijk mensenrecht verdrag wat in 1989 werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het IVRK wordt beschouwd als het belangrijkste verdrag op gebied van kinderrechten en bevat alle fundamentele rechten van kinderen tot 18 jaar. Denk hierbij aan het recht op gelijke behandeling voor…

Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een juridisch document. Op het moment dat ouders van kinderen jonger dan 18 jaar uit elkaar gaan, zijn zij verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit is een document waarin afspraken worden gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen die de ouders samen hebben. Ouders kunnen hierin verschillende onderwerpen…

Geslachtswijziging in de geboorteakte

Hoe zou jij het vinden als je elke keer wanneer je je ID-kaart laat zien, moet uitleggen dat je geen jongen bent maar eigenlijk een meisje? Wanneer kinderen zich niet herkennen in het geslacht wat op hun ID-kaart staat maar zich anders voelen, kan dit voor hen problemen opleveren. Juist bij kinderen en jongeren is…

Het onterfde kind, rechteloos?

Na het overlijden van (één van) de ouders wordt gekeken naar het testament in verband met de afwikkeling van de nalatenschap. In het testament mogen de ouders namelijk zelf bepalen hoe zij hun vermogen, na overlijden, willen verdelen. Het kan voorkomen dat blijkt dat één van de kinderen is onterfd. Dit kind is niet volledig…

Deelgezag

Het komt steeds vaker voor dat andere personen dan je vader en moeder betrokken zijn bij jouw opvoeding. Denk bijvoorbeeld aan stiefouders. Deze ‘andere personen’ hebben op dit moment geen beslisrechten. Zij mogen bijvoorbeeld niet bepalen hoe laat je naar bed gaat of wat je mag eten. Dit kan voor problemen zorgen. Je stiefouder zorgt…

Bijzondere curator

Wat is een bijzondere curator?De bijzondere curator in Nederland speelt een belangrijke rol in het beschermen van de belangen van minderjarige kinderen binnen het rechtssysteem. Deze juridische functie is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat kinderen een stem hebben in juridische procedures die hen aangaan, met name in gevallen van echtscheiding, voogdijgeschillen,…

Naaktfoto’s

In een veranderende wereld waarin het contact tussen kinderen, jongeren en volwassenen steeds meer digitaal plaatsvindt, is de verspreiding van naaktfoto’s op het internet zeer toegenomen. Volgens meldpunt Helpwanted is het aantal meldingen van online afpersing door middel van naaktfoto’s of video’s het afgelopen jaar met 20% gestegen. Reden om in te grijpen naar mijn…