Blog

Leerplicht

Wat is de leerplicht?  In Nederland geldt een leerplicht. Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen.Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in, dat betekent dat je dan verplicht naar school moet. Vanaf 4 jaar mag ervoor worden gekozen om naar school te gaan en onderwijs te volgen. Een leerplichtambtenaar uit de…

Kinderrechtenverdrag

Kinderen zijn voor een groot deel afhankelijk van hun ouders of verzorgers. Dit maakt kinderen kwetsbaarder dan volwassenen. Het is daarom belangrijk dat de rechten van kinderen goed worden beschermd. Iedereen heeft natuurlijk rechten, maar kinderen worden nog eens extra beschermd. Dit gebeurt in een speciaal document: het Kinderrechtenverdrag (officieel het Internationale Verdrag inzake de…

Het verhoor van minderjarige verdachten

Voor strafrechtelijk onderzoek bij minderjarige gelden speciale regels omdat zij bijzonder kwetsbaar zijn. Bij een verhoor gaat het om een ondervraging over een misdrijf met als doel de waarheid te vinden en bewijsmateriaal te verzamelen. Het verhoor wordt opgenomen in een proces verbaal. Er wordt ingegaan op fundamentele kwesties wat betreft de rechtspositie van de…

Het recht om te weten van wie je afstamt

De meeste kinderen worden geboren doordat een papa en een mama samen een kindje op de wereld zetten. Het is dan duidelijk wie de biologische ouders zijn. Maar het kan ook zijn dat je geadopteerd bent, geboren via een zaaddonor of simpelweg je vader en/of moeder nog nooit hebt gezien. Je hebt als kind dan…

Kinderbeschermingsmaatregelen

Als er zorgen zijn over het veilig opgroeien van jou als kind, dan wordt er geprobeerd om samen met je ouders te werken aan verschillende oplossingen voor de problemen die zich voordoen. Het lukt helaas niet altijd om met een deskundige de problemen binnen het gezin op te lossen. Als de vrijwillige hulp niet voldoende…

Bureau Halt

Wat is Halt?Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen na het plegen van een strafbaar feit een Halt-straf opgelegd krijgen. Deze straf zorgt ervoor dat jongeren hun verantwoordelijkheid leren te nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. Meestal is er sprake van een lichte overtreding, die de rechter in een vroeg stadium wil…

Kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie?Ouders moeten de kosten van de verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen totdat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Daarna moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen totdat het kind 21 jaar wordt. Wanneer de ouders uit elkaar gaan, blijven zij verplicht om deze kosten van de kinderen te…

Gezagsrecht

Wat is gezag?Alle kinderen onder de 18 jaar staan onder gezag. Ze hebben dus iemand, meestal een ouder, die bepaalde beslissingen voor ze kan maken. Maar wat betekent ‘onder gezag staan’ voor jou als kind nu eigenlijk? Na het lezen van deze blog wordt dat hopelijk duidelijk voor je. 

Ouders die gaan scheiden

Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu?Als je net lekker wil gaan slapen hoor je weer een hoop kabaal en harde stemmen van beneden komen. Papa en mama staan wéér tegen elkaar te schreeuwen; minstens drie keer per week gaat het er zo aan toe. Waarom doen ze dat nou? Vinden ze elkaar dan…

De informele rechtsingang

Ik ben minderjarig en wil naar de rechter, wat nu?Wanneer je ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, kun je met veel vragen zitten. Deze vragen kunnen eigenlijk over van alles gaan. Wat gaat er gebeuren als mijn ouders gaan scheiden? Of, hoe moet dat eigenlijk, scheiden? Misschien vraag je je af of je moet kiezen…