Commissies

Commissie Spreekuur

De Commissie Spreekuur houdt elke maandag van 16:00-18:00 uur en elke woensdag van 15.00-17.00 uur spreekuur. Tijdens dit spreekuur geven we juridisch advies aan kinderen en jongeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een scheidingszaak waarin een kind een brief wil schrijven aan de rechter, maar ook over arbeidsrechtelijke kwesties betreffende de bijbaan van een jongere. Verder is deze commissie telefonisch, per mail en whatsapp bereikbaar voor vragen van kinderen en jongeren.

Commissie Voorlichting

Deze commissie is verantwoordelijk voor het geven van voorlichtingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit doen zij aan de hand van het uitleggen van kinderrechten op de basisschool en het houden van een oefenrechtbank op de middelbare school. Als lid van deze commissie ben je gericht op de interactie met een groep jeugdigen. Het doel is de kinderen en jongeren op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over hun rechten en plichten en hierbij uitleg te geven over waar ze terecht kunnen op het moment dat deze rechten worden geschonden.

Commissie Activiteiten

Deze commissie organiseert de maandelijkse activiteiten, waarbij alle vrijwilligers en bestuursleden aanwezig zijn. De activiteiten zijn zowel educatief als informeel. De educatieve activiteiten zijn met name van belang ter (bij)scholing van bepaalde rechtsgebieden en daarmee voor de kwaliteitsgarantie die we als stichting nastreven. Hierbij kan je denken aan een ‘beroepenavond’ waar (jeugd)recht-gerelateerde sprekers komen vertellen over hun carrière of een lezing door een expert met diens kijk op een complex onderwerp. De informele activiteiten zijn voornamelijk bedoeld om het gevoel van saamhorigheid binnen de stichting te vergroten en daarmee effectieve communicatie en samenwerking tussen commissies en/of commissieleden onderling te bevorderen. De informele borrels zijn tevens bedoeld als bedankje voor de inzet van de vrijwilligers. Denk hierbij aan een borrel, pubquiz of escaperoom. 

Commissie Fondsenwerving

De Commissie Fondsenwerving onderhoudt contact met advocatenkantoren en andere instanties zoals Bureau Halt om bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan. Ook organiseert deze commissie activiteiten voor kinderen en jongeren om geld in te zamelen. Het doel van deze commissie is op creatieve manieren bezig te zijn om zoveel mogelijk geld te genereren voor de stichting.

Commissie PR

De vrijwilligers uit de Commissie PR houden zich bezig met zowel de promotie als het vergroten van de naamsbekendheid van de KJRW Utrecht bij kinderen, jongeren, studenten en ouders. De commissie is voor het grootste gedeelte gericht op de sociale media. Zo worden er posts op de Instagram en Facebook geplaatst, maar worden er ook hoorcollegepraatjes gehouden en nieuwe vacatures gecreëerd. Als laatste wordt er gezorgd dat er voldoende promotiemateriaal is (denk aan posters e.d.). 

Contact

Adres: 
Wijde Doelen 8
3512 XN Utrecht
Telefoon:
0622763996
Email:
bestuur.utrecht@kjrw.eu

Stuur ons een bericht

    Ik geef toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.