Commissies

Commissie Spreekuur

De Commissie Spreekuur houdt elke maandag van 16:00-18:00 uur en elke woensdag van 15.00-17.00 uur spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt er juridisch advies gegeven aan kinderen en jongeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een scheidingszaak waarin een kind een brief wil schrijven aan de rechter, maar bijvoorbeeld ook arbeidsrechtelijke kwesties betreffende de bijbaan van een jongere. Verder is deze commissie telefonisch, per mail en whatsapp bereikbaar voor vragen van kinderen en jongeren.

Commissie Voorlichting

Deze commissie is verantwoordelijk voor het geven van voorlichtingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit doen zij aan de hand van het uitleggen van kinderrechten op de basisschool en het houden van een oefenrechtbank op de middelbare school. Als lid van deze commissie ben je gericht op de interactie met een groep kinderen. Het doel is de kinderen en jongeren op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over hun rechten en waar zij terecht kunnen op het moment dat deze rechten worden geschonden.

Commissie Activiteiten

Naast de spreekuren en voorlichtingen maakt de KJRW het ook mogelijk voor de vrijwilligers om elkaar te leren kennen op een leuke informele manier. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van inhoudelijke en gezellige evenementen. Zo organiseert de Commissie Activiteiten jaarlijks een symposium waar jeugdrecht-gerelateerde sprekers komen vertellen over hun carrière en kijk op complexe onderwerpen. Daarnaast wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd zoals een borrel bij Hemmingway of een Escape Room.

Commissie Fondsenwerving

De Commissie Fondsenwerving onderhoudt contact met advocatenkantoren en andere instanties zoals Bureau Halt om bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan. Ook organiseert deze commissie activiteiten voor kinderen en jongeren om geld in te zamelen. Het doel van deze commissie is op creatieve manieren bezig te zijn om zoveel mogelijk geld te genereren voor de stichting.

Commissie PR

De vrijwilligers uit de Commissie PR houden zich bezig met zowel de promotie als het vergroten van de naamsbekendheid van de KJRW Utrecht bij kinderen, jongeren, studenten en ouders. De commissie is voor het grootste gedeelte gericht op de sociale media. Zo worden er posts op de Instagram en Facebook geplaatst, maar worden er ook hoorcollegepraatjes gehouden en nieuwe vacatures gecreëerd. Als laatste wordt er gezorgd dat er voldoende promotiemateriaal is (denk aan posters e.d.). 

Contact

Adres: 
Wijde Doelen 8
3512 XN Utrecht
Telefoon:
0622763996
Email:
bestuur.utrecht@kjrw.eu

Stuur ons een bericht

    Ik geef toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.