Kindermishandeling en misbruik

Ik heb een vraag over kindermishandeling en misbruik:

Mishandeling 

Bij kindermishandeling gaat het om elke vorm van bedreigende en gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard voor een kind jonger dan achttien jaar. Dit geweld kan actief zijn (iemand pijn aandoen) of passief (niets doen). Passief geweld is bijvoorbeeld verwaarlozing. De schade als gevolg van de mishandeling kan zowel fysiek als psychisch zijn. Bij mishandeling gaat het dus niet alleen om zichtbare blauwe plekken, maar ook geestelijke schade.

Vormen van kindermishandeling:
Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling, lichamelijke en geestelijke verwaarlozing.

Er is sprake van lichamelijke mishandeling wanneer je bijvoorbeeld wordt geslagen, geschopt of geknepen. Van geestelijke mishandeling is sprake wanneer je bijvoorbeeld wordt uitgescholden, bang gemaakt of jou wordt verteld dat je niks kan of niks waard bent.
Lichamelijke verwaarlozing betekent dat iemand niet de zorg krijgt die diegene nodig heeft. Hierbij kun je denken aan de eerste levensbehoeften, zoals toegang tot genoeg drinkwater en eten. Geestelijke verwaarlozing betekent dat je niet de aandacht en liefde van bijvoorbeeld je ouders of verzorgers krijgt die je nodig hebt. Krijg je negatieve aandacht en doet dit jou pijn, dan is dit ook geestelijke verwaarlozing. Daaronder valt ook het zien van geweld of een nare situatie tussen bijvoorbeeld jouw ouders of verzorgers.

Hulp zoeken

Word je zelf mishandeld of iemand die je kent, dan kun je altijd hulp zoeken. Kinderen en jongeren hebben namelijk het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van mishandeling en verwaarlozing. Mishandeling is strafbaar. Probeer met iemand die jij vertrouwt over de mishandeling te praten. Denk aan iemand op school of een familielid.

Veilig Thuis

Wanneer je niemand kent waarmee je de mishandeling kan bespreken of dit liever bespreekt met iemand die je niet kent, kun je altijd de Kindertelefoon bellen (0800-0432). Ook kun je contact opnemen met Veilig Thuis (0800-2000). Veilig Thuis is een meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het vermoeden van kindermishandeling is al voldoende. Ook kun je Veilig Thuis bellen voor advies. Je kunt jouw verhaal vertellen aan de medewerker van Veilig Thuis en die medewerker zal jou vertellen wat je kunt doen.

Misbruik

Als je vragen hebt over wat je kunt doen tegen seksueel misbruik of je wil er met iemand over praten, neem dan contact met ons op! Samen met jou kunnen we zorgen dat dit niet weer gebeurt. Verder kun je voor een vertrouwelijk gesprek contact opnemen met de Kindertelefoon (0800-0432). Daarnaast kun je een melding doen bij Slachtofferhulp (0800-6334286) en Veilig Thuis (0800-2000).

Contact

Adres: 
Wijde Doelen 8
3512 XN Utrecht
Telefoon:
0622763996
Email:
spreekuur.utrecht@kjrw.eu

Stuur ons een bericht

    Ik geef toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.