School

Ik heb een vraag over school:

Elk kind heeft recht op onderwijs. Dit betekent dat basisonderwijs voor ieder kind gratis beschikbaar moet zijn. Ook moet de overheid ervoor zorgen dat het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs voor ieder kind toegankelijk is. 

Leerplicht en spijbelen

In Nederland kennen wij de leerplicht. Je hebt niet alleen het recht op onderwijs, maar ook de plicht om naar school te gaan. 

Als jij tussen de 5 en 16 jaar bent, ben je leerplichtig. Dit betekent dus dat jij naar school moet. Ben jij tussen de 16 en 18 jaar en heb je nog geen diploma (mbo (2- of hoger), havo of vwo)? Dan geldt de leerplicht tot je 18e verjaardag. 

Als je niet naar school gaat, maar je wel leerplichtig bent, heet dat spijbelen. Dit kan je in de problemen brengen. Als jij vaak afwezig bent, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar gaat onderzoeken waarom jij niet op school bent verschenen. Als je niet naar school gaat, en je hebt hier geen goede reden voor, dan kunnen je ouders en jij hiervoor gestraft worden.

Schoolreglementen en een klacht indienen

Iedere school heeft zijn eigen regels. Deze regels creëren een rustige omgeving voor de leerlingen en leerkrachten. Ondanks dat iedere school zijn eigen regels heeft, mag de school niet alles voor jou bepalen. De regels die op jouw school van toepassing zijn kan je opzoeken in het schoolreglement. 

Het is erg belangrijk dat je je houdt aan de regels van jouw school. Anders mogen zij een passende straffen opleggen. Dit kan nablijven zijn, maar je kan ook van school gestuurd worden. Heb jij een vraag over de regels op jouw school of over bepaalde straffen, neem dan contact met ons op!

Contact

Adres: 
Wijde Doelen 8
3512 XN Utrecht
Telefoon:
0622763996
Email:
spreekuur.utrecht@kjrw.eu

Stuur ons een bericht

    Ik geef toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.