Sponsoren en Doneren

Sponsoren

Zou u het logo van uw bedrijf op deze website willen terugzien? Word dan sponsor! Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester via penningmeester.utrecht@kjrw.eu

Het RSIN/Fiscaal nummer van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht is: 821780591

Als u een gift doet aan een ANBI is deze belastingtechnisch aftrekbaar.

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht draait op een bestuur en vrijwilligers. De bestuurders en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders kunnen gemaakte onkosten declareren.

Doneren

De vrijwilligers van de Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht zetten zich met volle overgave in voor de rechten van kinderen en jongeren. Van al onze commissies is de Commissie Fondsenwerving verantwoordelijk voor het generen van geld. Mede hierdoor kunnen wij scholing voor onze vrijwilligers aanbieden, activiteiten organiseren en materialen aanschaffen. 

Zou u een bijdrage willen leveren zodat wij door kunnen gaan met het bieden van gratis juridisch advies aan kinderen en jongeren? Doneer dan (eenmalig) een bedrag! 

Wij willen u alvast bedanken!

Bedrag